ดาวพฤหัส

(Jupiter)

 

ดาวพฤหัสเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเรา โดยมีองค์ประกอบหลักคล้ายกับดาวฤกษ์ คือ ไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นหลัก ถ้าหากดาวพฤหัสมีมวลมากกว่านี้ประมาณแปดเท่า ดาวพฤหัสจะสามารถกำเนิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันและกลายเป็นดาวฤกษ์ได้ สืบเนื่องจากขนาดที่ใหญ่และมวลที่มาก ดาวพฤหัสจึงเป็นดาวที่มีดาวบริวารมากที่สุด คือ 49 ดวง โดยที่ดาวบริวารขนาดใหญ่ 4 ดวงถูกค้นพบโดยกาลิเลโอ ดวงจันทร์สี่ดวงนี้มีชื่อว่า ไอโอ (Io), ยูโรปา (Europa), กานีมีด (Ganymede) และคาลิสโต (Callisto) โดยดาวทั้งสี่ดวงนี้มีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับดาวเคราะห์ทีเดียว อีกทั้งยังมีคุณสมบัติที่น่าสนใจอีกด้วย เช่น กานีมีดเป็นดาวบริวารที่ใหญ่ที่สุดและเป็นดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีสนามแม่เหล็กเป็นของตัวเอง ส่วนยูโรปานั้นก็เป็นดาวที่มีน้ำที่อยู่ในสถานะของเหลวซึ่งเอื้อต่อสิ่งมีชีวิต เป็นต้น เราสามารถเห็นดาวพฤหัสมีลวดลายเป็นเส้น ๆ ที่เกิดจากชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสและจุดแดงใหญ่ซึ่งเป็นพายุขนาดใหญ่บนดาวพฤหัสซึ่งเราตรวจพบมากว่า 300 ปีแล้ว

 

รูปดาวพฤหัส

ถ่ายโดย Hubble Space Telescope

 

 

ตารางแสดงข้อมูลที่สำคัญของดาวพฤหัส

ค้นพบโดย นักดาราศาสตร์โบราณ

ระยะทางโดยเฉลี่ยจากดวงอาทิตย์

778,412,020 km

ระยะทางใกล้ที่สุดจากดวงอาทิตย์

740,742,600 km

ระยะทางไกลที่สุดจากดวงอาทิตย์

816,081,400 km

รัศมีบริเวณเส้นศูนย์สูตร

71,492 km

เส้นรอบวงบริเวณเส้นศูนย์สูตร

449,197 km

ปริมาตร

1,425,500,000,000,000 km3

มวล

1,898,700,000,000,000,000,000,000,000 kg

ความหนาแน่นเฉลี่ย

1.33 g/cm3
ค่าความรีของวงโคจร 0.04839
อุณหภูมิยังผล -148 °C

 

 

อ้างอิง

-    เว็บไซด์ http://solarsystem.nasa.gov/planets/index.cfm

-    เว็บไซด์ http://www.iau.org/iau0602.423.0.html

-    Presentation ประกอบการสอนโรงเรียนจิตรลดาของ ศ.ดร. เดวิด รูฟโฟโล

-    Jeffrey Bennett, Megan Donahue, Nicholas Schneider and Mark Voit, The essential COSMIC PERSPECTIVE, 3rd edition, Addison Wesley, USA, 2005