ดาวอังคาร

(Mar)

 

ดาวอังคารเป็นดาวที่เป็นจุดสนใจของนักวิทยาศาสตร์ในการค้นหาสิ่งมีชีวิต หรือการตั้งอาณานิคมของมนุษย์ ทั้งนี้เนื่องจาก ดาวอังคารมีสภาวะแวดล้อมคล้าย โลกมากทั้งนี้ปัจจัยที่สำคัญมาก คือ น้ำ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า เคยมีเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่บนดาวอังคารมาแล้ว ซึ่งสังเกตได้จากร่องรอยที่คล้ายร่องน้ำขนาดใหญ่บนผิวของดาวอังคาร ปัจจุบันเราไม่สามารถตรวจพบน้ำบนดาวอังคารได้เนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำ (ประมาณ -53 องศาเซลเซียสโดยเฉลี่ย) เกินกว่าจะพบน้ำที่เป็นของเหลวได้ นอกจากนี้ดาวอังคารยังมีชั้นบรรยากาศที่เบาบางกว่าโลกมาก และไม่มีออกซิเจน ซึ่งทำให้รังสีอัลตราไวโอเลตทะลุลงมาถึงพื้นผิวได้โดยง่าย อย่างไรก็ตาม อาจมีสิ่งมีชีวิตเคยอาศัยอยู่บนดาวอังคารเนื่องจากสภาวะของดาวอังคารมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก จากการศึกษาพบว่าในอดีตดาวอังคารมีชั้นบรรยากาศ สนามแม่เหล็ก และเคยเกิดน้ำท่วม ซึ่งเป็นปัจจัยเอื้อต่อการดำรงชีวิต

 

รูปดาวอังคาร

ภาพจาก Hubble Space Telescope

 

 

ตารางแสดงข้อมูลที่สำคัญของดาวอังคาร

ค้นพบโดย นักดาราศาสตร์โบราณ
ระยะทางโดยเฉลี่ยจากดวงอาทิตย์ 227,936,640 km
ระยะทางใกล้ที่สุดจากดวงอาทิตย์

206,600,000 km

ระยะทางไกลที่สุดจากดวงอาทิตย์ 249,200,000 km
รัศมีบริเวณเส้นศูนย์สูตร

3,397 km

เส้นรอบวงบริเวณเส้นศูนย์สูตร

21,344 km

ปริมาตร 163,140,000,000 km3
มวล

641,850,000,000,000,000,000,000 kg

ความหนาแน่นเฉลี่ย

3.94 g/cm3

ค่าความรีของวงโคจร

0.0934

อุณหภูมิผิว ต่ำสุด/สูงสุด

-87 to -5 C

 

 

อ้างอิง

-    เว็บไซด์ http://solarsystem.nasa.gov/planets/index.cfm

-    เว็บไซด์ http://www.iau.org/iau0602.423.0.html

-    Presentation ประกอบการสอนโรงเรียนจิตรลดาของ ศ.ดร. เดวิด รูฟโฟโล

-    Jeffrey Bennett, Megan Donahue, Nicholas Schneider and Mark Voit, The essential COSMIC PERSPECTIVE, 3rd edition, Addison Wesley, USA, 2005