ดาวพุธ

(Mercury)

 

เป็นดาวที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด โดยวงโคจรของดาวพุธมีลักษณะรีมาก ระยะห่างจากดวงอาทิตย์ที่น้อยที่สุดห่างเพียง 47 ล้านกิโลเมตร ส่วนระยะห่างมากที่สุด คือ 70 ล้านกิโลเมตร ดาวพุธเป็นดาวที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ทั้งหมด และเนื่องจากมีขนาดและมวลน้อย ดาวพุธจึงเป็นดาวที่ไม่มีชั้นบรรยากาศปกคลุม ทำให้มีหลุมจากอุกกาบาตที่ตกลงสู่พื้นผิวของดาวจำนวนมาก และด้วยความที่ไม่มีชั้นบรรยากาศนี้ ยังส่งผลให้อุณหภูมิระหว่างกลางวันกับกลางคืนของดาวพุธแตกต่างกันมาก โดยในเวลากลางวันมีอุณหภูมิสูงถึง 430 องศาเซลเซียส เพราะว่าได้รับแสงอาทิตย์จากดวงอาทิตย์โดยตรง ส่วนตอนกลางคืนอุณหภูมิลดลงเป็น 170 องศาเซลเซียส เนื่องจากไม่มีชั้นบรรยากาศในการกักเก็บความร้อนที่ได้รับในเวลากลางวันได้

 

 

รูปดาวพุธ

Image credit:  http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/gallery.cfm?Category=Planets

 

 

ตารางแสดงข้อมูลที่สำคัญของดาวพุธ

ค้นพบโดย นักดาราศาสตร์โบราณ

ระยะทางโดยเฉลี่ยจากดวงอาทิตย์

57,909,175 km

ระยะทางใกล้ที่สุดจากดวงอาทิตย์

46,000,000 km

ระยะทางไกลที่สุดจากดวงอาทิตย์

69,820,000 km

รัศมีบริเวณเส้นศูนย์สูตร

2,439.7 km

เส้นรอบวงบริเวณเส้นศูนย์สูตร

15,329.1 km

ปริมาตร

60,827,200,000 km3

มวล

330,220,000,000,000,000,000,000 kg

ความหนาแน่นเฉลี่ย

5.427 g/cm3

ค่าความรีของวงโคจร

0.20563069

อุณหภูมิผิว ต่ำสุด/สูงสุด

-173/427 °C

 

 

อ้างอิง

-    เว็บไซด์ http://solarsystem.nasa.gov/planets/index.cfm

-    เว็บไซด์ http://www.iau.org/iau0602.423.0.html

-    Presentation ประกอบการสอนโรงเรียนจิตรลดาของ ศ.ดร. เดวิด รูฟโฟโล

-    Jeffrey Bennett, Megan Donahue, Nicholas Schneider and Mark Voit, The essential COSMIC PERSPECTIVE, 3rd edition, Addison Wesley, USA, 2005.