ดาวเสาร์

(Saturn)

 

ดาวเสาร์ถูกพบครั้งแรกโดยกาลิเลโอ ซึ่งในสมัยนั้นเขาสังเกตเห็นดาวเสาร์เป็นวัตถุสามชิ้นต่อกัน ต่อมาไฮเกน (Huygens) ได้ใช้กล้องที่ดีกว่ากล้องของกาลิเลโอสำรวจดาวเสาร์ จึงพบว่าวัตถุสามชิ้นที่กาลิเลโอกล่าวถึงนั้นคือตัวดาวเสาร์และวงแหวนนั่นเอง โดยทั่วไปเราอาจจะนึกว่าดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีวงแหวน แต่ที่จริงแล้วดาวเคราะห์ยักษ์ทุกดวงมีวงแหวนล้อมรอบ แต่ดาวเสาร์มีวงแหวนที่ใหญ่กว่าดาวดวงอื่นมาก ที่น่าสนใจสำหรับวงแหวนของดาวเสาร์คือช่องว่างระหว่างวงแหวนซึ่งแบ่งวงแหวนออกเป็นหลายวง ช่องว่างที่สำคัญคือช่องว่างแคสสินี (Cassini) นั้นเกิดจากอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงจากดาวบริวารของดาวเสาร์เอง ดาวเสาร์มีจำนวนบริวารเป็นอันดับสองรองจากดาวพฤหัสคือ 48 ดวง โดยมีดาวบริวารขนาดใหญ่ชื่อว่า "ไททัน" (Titan) ซึ่งเป็นดาวบริวารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกานีมีดของดาวพฤหัส นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสภาพของไททันคล้ายคลึงกับโลกในอดีต    

 

รูปดาวเสาร์

Image credit:  http://hpd.botanic.hr/ast/astronomija/sunsust/saturn/Saturn.htm

 

 

ตารางแสดงข้อมูลที่สำคัญของดาวเสาร์

ค้นพบโดย นักดาราศาสตร์โบราณ
ระยะทางโดยเฉลี่ยจากดวงอาทิตย์ 1,426,725,400 km

ระยะทางใกล้ที่สุดจากดวงอาทิตย์

1,349,467,000 km
ระยะทางไกลที่สุดจากดวงอาทิตย์

1,503,983,000 km

รัศมีบริเวณเส้นศูนย์สูตร 60,268 km

เส้นรอบวงบริเวณเส้นศูนย์สูตร

378,675 km

ปริมาตร

827,130,000,000,000 km3

มวล

568,510,000,000,000,000,000,000,000 kg

ความหนาแน่นเฉลี่ย 0.70 g/cm3
ค่าความรีของวงโคจร .0541506
อุณหภูมิยังผล -178 °C

 

 

อ้างอิง

-    เว็บไซด์ http://solarsystem.nasa.gov/planets/index.cfm

-    เว็บไซด์ http://www.iau.org/iau0602.423.0.html

-    Presentation ประกอบการสอนโรงเรียนจิตรลดาของ ศ.ดร. เดวิด รูฟโฟโล

-    Jeffrey Bennett, Megan Donahue, Nicholas Schneider and Mark Voit, The essential COSMIC PERSPECTIVE, 3rd edition, Addison Wesley, USA, 2005