ดาวยูเรนัส

(Uranus)

 

ดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ดวงแรกที่ถูกค้นพบโดยใช้กล้องโทรทรรศน์ ผู้ที่ค้นพบ คือ วิลเลียม เฮอร์เชล (William Herschel) ในปี ค.ศ. 1781 (พ.ศ. 2324) องค์ประกอบหลักของดาวยูเรนัสคือไฮโดรเจนและฮีเลียม โดยมีมีเทนปะปนอยู่ด้วยทำให้เราเห็นสีของดาวยูเรนัสเป็นสีน้ำเงินเขียว (ช่วงคลื่นสีแดงถูกดูดกลืนโดยมีเทน) แกนหมุนของดาวยูเรนัสทำมุมเกือบจะตั้งฉากกับแกนหมุนของดาวโดยทั่วไป (แกนหมุนขนานกับระนาบการโคจร) ทำให้การโคจรของดาวยูเรนัสดูเหมือนเป็นการกลิ้งไปบนระนาบการโคจร สาเหตุที่แกนหมุนของดาวยูเรนัสผิดแปลกจากดาวดวงอื่นสันนิษฐานว่าเกิดจากการชนกับวัตถุท้องฟ้าขนาดใหญ่ประมาณดาวเคราะห์ สนามแม่เหล็กของดาวยูเรนัสก็แปลกไปจากดาวดวงอื่นกล่าวคือมีแกนสนามแม่เหล็กที่เอียงจากแกนหมุนถึง 60 องศา และสภาพสนามแม่เหล็กก็มีรูปร่างที่แปลก ไม่เป็นแม่เหล็กสองขั้วอย่างชัดเจนเหมือนดาวดวงอื่น ในปัจจุบันจำนวนดาวบริวารของยูเรนัสที่ถูกค้นพบ คือ 27 ดวง

 

 

รูปดาวยูเรนัส

Image credit: http://www.sarkanniemi.fi/oppimateriaali/tahtiakatemia/planets/uranus.htm

 

 

ตารางแสดงข้อมูลที่สำคัญของดาวยูเรนัส

ค้นพบโดย วิลเลียม เฮอร์เชล (William Herschel)
ระยะทางโดยเฉลี่ยจากดวงอาทิตย์

2,870,972,200 km

ระยะทางใกล้ที่สุดจากดวงอาทิตย์ 2,735,560,000 km
ระยะทางไกลที่สุดจากดวงอาทิตย์ 3,006,390,000 km
รัศมีบริเวณเส้นศูนย์สูตร 25,559 km
เส้นรอบวงบริเวณเส้นศูนย์สูตร 160,592 km
ปริมาตร 59,142,000,000,000 km3
มวล 86,849,000,000,000,000,000,000,000 kg
ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.30 g/cm3
ค่าความรีของวงโคจร 0.047168
อุณหภูมิยังผล

-216 °C

 

 

อ้างอิง

-    เว็บไซด์ http://solarsystem.nasa.gov/planets/index.cfm

-    เว็บไซด์ http://www.iau.org/iau0602.423.0.html

-    Presentation ประกอบการสอนโรงเรียนจิตรลดาของ ศ.ดร. เดวิด รูฟโฟโล

-    Jeffrey Bennett, Megan Donahue, Nicholas Schneider and Mark Voit, The essential COSMIC PERSPECTIVE, 3rd edition, Addison Wesley, USA, 2005