ขอบของฮีลิโอสเฟียร์

(Heliosphere, Termination Shock)

 

ขอบของฮีลีโอสเฟียร์ (Heliosphere Boundary)

ดวงอาทิตย์ไม่ใช่ดาวฤกษ์เพียงดวงเดียวที่ปลดปล่อยกระแสอนุภาคมีประจุที่เรียกว่า “ลมสุริยะ”(solar wind) หากแต่ดาวฤกษ์ดวงอื่นๆ ก็มีกระแสอนุภาคเช่นกันเพียงแต่มีชื่อเรียกว่า  ลมดาวฤกษ์ (stellar wind)  ดังนั้นภายในกาแลกซีจึงมีกระแสลมดาวฤกษ์พัดอยู่ตลอดเวลา  และทำให้ลมสุริยะปะทะกับกระแสลมดาวฤกษ์อยู่ตลอดเวลา เช่นกัน

ดังนั้น ในบริเวณที่กระแสลมทั้งสองชนิดต้านทานกันอยู่จนกลายเป็นเขตอิทธิพลของระบบสุริยะกับตัวกลางระหว่างดาวฤกษ์ (interstellar medium) จึงเรียกว่า  heliopause  และอวกาศภายใน heliopause เรียกว่าฮีลีโอสเฟียร์ (heliosphere)

 

 

Image credit: George K. Park, “Physics of Space Plasmas, an Introduction”, Addison-Wesley Publishing Company,CA,1991.