พระอาทิตย์ทรงกลดในกรุงเทพฯ

 

        พระอาทิตย์ทรงกลด เกิดจากการหักเหของแสงอาทิตย์ในผลึกน้ำแข็งในเมฆสูงๆ ในบรรยากาศโลก เราเห็นเป็นวงกลมรัศมี 22 องศารอบๆ ดวงอาทิตย์ (ภาษาอังกฤษเรียกว่า halo) และมีการแยกสีเนื่องจากแต่ละสีหักเหไม่เหมือนกัน เป็นปรากฏการณ์คล้ายกับรุ้งกินน้ำ ซึ่งเกิดจากการหักเหของแสงอาทิตย์ในหยดน้ำ ขณะฝนตก (ภาพถ่ายโดยทีมงาน ThaiSpaceWeather.com เวลา 12.56 น. วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2547

 [home] [about us] [staff members] [alumni] [news] [articles & presentations] [research papers] [Princess Sirindhorn neutron monitor] [FAQs] [glossary] [links] [contact us] [academic activities]