บทความ ความรู้ ด้านอวกาศและดาราศาสตร์

 

        - การเร่งอนุภาคที่คลื่นกระแทกระหว่างดาวเคราะห์และปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง (Particle Acceleration at Interplanetary Shocks and Related Phenomena) (presentation)

        - Magnetic Turbulence and the Lateral Transport of Solar Energetic Particles (presentation)

        - Ionization Fractions of Slow Ions in a Plasma with Kappa Distributions for the Electron Velocity

        - อนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์และผลกระทบต่อโลก

        - ดาวเคราะห์น้อยจะพุ่งชนโลกจริงหรือ??

        - การจำแนกการปะทุของดวงอาทิตย์ตามลักษณะของรังสีเอ็กซ์ (หรือการจัดลำดับขนาดการปะทุของดวงอาทิตย์)

        - การสังเกตดวงอาทิตย์อย่างปลอดภัย

        - Elementary particles: The key to the origin of the universe

        -Interplanetary Magnetic Field  simulation during October 2003 from Geophysical Institute, University of Alaska Fair Banks

        - ความรู้เกี่ยวกับออโรร่า

        - Watching the Universe - สำรวจท้องฟ้า (Open House Lecture, Faculty of Science, Mahidol University,August 24, 2005)

 

 

[home] [about us] [staff members] [alumni] [news] [articles & presentations] [research papers] [Princess Sirindhorn neutron monitor] [FAQs] [glossary] [links] [contact us]