ข่าวด้านวิทยาศาสตร์

 เดือนมกราคม 51 

 

กิจกรรมวันเด็ก

        ในงานวันเด็กปีนี้ได้มีการจัดกิจกรรม "สนุกกับอวกาศ"  ขึ้นเมื่อต้องการให้เด็กได้สนุกสนานกับความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในด้านอวกาศ  และยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมงานได้ที่  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี (ใกล้ รพ.รามาธิบดี)  ณ บริเวณตึกกลม

 

 

 

 

...............................................................................

 

[home] [about us] [staff members] [alumni] [news] [articles & presentations] [research papers] [Princess Sirindhorn neutron monitor] [FAQs] [glossary] [links] [contact us] [academic activities]