บทความพิเศษ  อนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์และผลกระทบต่อโลก:   by the maxx

    Sun to Earth

อนุภาคจากดวงอาทิตย์เมื่อผ่านเข้าสู่บรรยากาศโลกจะถูกสนามแม่เหล็กโลกดักจับไว้ เมื่อเกิดพายุแม่เหล็ก (geomagnetic storm) อนุภาคเหล่านี้ทำให้เกิดกระแสในชั้นบรรยากาศและจะเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสที่เรียกว่า Geomagnetically Induced Currents (GICS) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดสภาพอวกาศที่มีผลกระทบต่อโลกโดยเฉพาะต่อกิจกรรมของมนุษย์

ผลกระทบที่มีต่อระบบไฟฟ้า
กระแส GICS ที่เกิดขึ้นจะไหลลงสู่พื้นโดยในแต่ละสถานที่จะมีสภาพการนำไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ในที่ที่มีสภาพการนำไฟฟ้าต่ำ กระแสก็จะหันมาไหลตามตัวนำไฟฟ้าที่มนุษย์สร้างขึ้น กระแส GICS เป็นไฟฟ้ากระแสตรง ในขณะที่ไฟฟ้าตามบ้านเรือน อาคาร สถานที่ต่างๆ เป็นไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งต้องอาศัยหม้อแปลงในการปรับเปลี่ยนความต่างศักย์ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน เมื่อมีกระแส GICS 
ไหลผ่านทำให้หม้อแปลงเกิดความเสียหาย และส่งผลเสียหายต่อระบบผลกระทบต่อประเทศไทย: เนื่องจากกระแส GICS เกิดจากการเหนี่ยวนำของกระแสในชั้นบรรยากาศที่เรียกว่า ring current พบว่า ring current อยู่ในระนาบของเส้นศูนย์สูตร จึงคาดว่าเมื่อเกิดพายุแม่เหล็กจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบไฟฟ้าของประเทศที่อยู่ในบริเวณเส้นศูนย์สูตรของโลกผลกระทบที่มีต่อดาวเทียม ยานอวกาศ
ดาวเทียมหรือยานอวกาศจะได้รับผลกระทบเมื่อเกิดพายุสุริยะในหลายๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นระดับความสูง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แผงเซลล์สุริยะ หรือพื้นผิวภายนอกของดาวเทียมหรือยานอวกาศ 
ซึ่งเมื่อยานมีการเคลื่อนที่ก็จะมีการสะสมประจุบนพื้นผิวจนมีความหนาแน่นมากขึ้น ทำให้ผิวด้านในและด้านนอกมีความต่างศักย์แตกต่างกันสูงมาก ที่ผิด้านนอกจะมีการคายประจุสู่ด้านในอย่างรวดเร็ว
ทำให้วัสดุที่นำมาทำเป็นตัวยานมีความเปราะและแตกได้ง่ายรังสีคอสมิกบางส่วนที่ผ่านเข้าไปได้ก็จะเข้าไปรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ในหน่วยความจำทำให้ระบบเกิดการทำงานผิดพลาดได้นอกจากนี้ความร้อนและความหนาแน่นของบรรยากาศที่เพิ่มขึ้นในขณะที่เกิดพายุแม่เหล็ก  ทำให้เกิดแรงต้านและทอร์คขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อการควบคุมดาวเทียมหรือยานอวกาศส่งผลต่อวงโคจรของยานทำให้วงโคจรมีการเปลี่ยนแปลงและอาจตกลงสู่พื้นโลกก่อนกำหนดผลกระทบต่อประเทศไทย: ในปัจจุบันประเทศไทยมีดาวเทียม คือ ไทยคม ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นก็จะกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง

   

 

บทความอื่น

 

 

[home] [about us] [staff member] [news] [articles & presentations] [research papers] [gallery] [FAQs] [glossary] [links] [contact us] [academic activities]